HELIUM mining

fkdskfôlahdsfôlkdsahfadslkfhsalôfhsafôlkashfkaôlsfhalsôfhalaôkfhôlkafhsalfhsalfôhsalôfhsafôashfashfsaôhfasôfhsaôfhasôhsafuwqrhgvbô jau

Priestor

Zámer je pokračovaním už existujúceho obytného súboru a je v súlade s koncepciou rozvoja predmetnej lokality a budúcim formovaním dopravnej koncepcie ako aj funkčnej a priestorovej organizácie na susediacich pozemkoch v zmysle územnoplánovacej dokumentácie mesta Nitra.
Územie sa nachádza v zastavanom území mesta Nitra na plochách určených pre rozvojovú zástavbu.

Potenciál

Nitra ako šieste najväčšie mesto Slovenska, len 89km (30 minút diaľnicou) od Bratislavy zaznamenalo za poslednú dekádu 3,66% pokles obyvateľstva. Stagnujúci realitný trh s novými a dostupnými bytovými jednotkami je ideálnou príležitosťou práve pre náš projekt, ktorým chceme poskytnúť mladým rodinám kvalitné a moderné bývanie v meste s veľkým potenciálom.

Možnosti

V Nitre sa nachádza množstvo škôl, obchodné centrá, kliniky, veľa športových hál a zariadení a v neposlednom rade pracovných príležitostí. Vybudovanie novej zóny bývania s plnou infraštruktúrou prinesie ďalšiu synergiu v rámci rozvoja mesta aj priľahlej lokality.

Časový plán PROJEKTU

 • 1
  Jar 2022

  vývoj

 • 2
  jeseň 2022

  výroba

 • 3
  zima 2022

  licensovanie a predaj

Kontaktujte nás

Zavolajte nám na číslo +421 2 3933 5634 alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára: